Puls 45

Turid Vika Skram

Storsal

25 av 25 ledig

18:30 - 19:15

Styrke i sal

Ann Kristin Johannesen

Storsal

18 av 25 ledig

19:30 - 20:30

Sykkel 60

Kristian Andal

Storsal

16 av 17 ledig

19:30 - 20:30

Fredagstime 19. oktober kl. 17.00

Sykkel-Intervall med Gro

Siste nyheter

Det viktigste for oss er
at du kommer i gang
med treningen og trives.

Bekreft reservasjon