Ann Kristin Johannesen

Ann Kristin Johannesen

Anne Lina Hessevik

Anne Lina Hessevik

Linda Bakke

Linda Bakke

Sindre Strøm Eriksen

Sindre Strøm Eriksen

Karina Trollebø

Karina Trollebø

Fysioterapi

Samlokalisert med treningssenteret finner du Vågsøy Fysioterapi. De fem fysioterapeutene har driftsavtaler med Vågsøy kommune. Pasienter henvist av lege, kiropraktor eller manuellterapeut får dermed dekket deler av eller hele behandlingen av HELFO. Som en del av kommunehelsetjenesten jobber vi med mange ulike diagnoser og problemstillinger og med mennesker i alle aldre.

Fysioterapeutene utfører diagnostisering og behandling av akutt og kronisk muskel-/skjelettproblematikk knyttet til over-/feilbelastning, skader m.m.

Vi tilbyr trykkbølgebehandling og ultralyddiagnostisering. Ultralydscanning  blir brukt som en supplerende undersøkelse for å be- eller avkrefte mistanke om patologi. Ved hjelp av ultralyd kan en danne seg et detaljert bilde av muskler, sener, leddbånd, slimposer og knokler.

Avtalene med Vågsøy kommune regulerer hvordan vi driver praksisen. Vi følger et prioriteringssystem på ventelisten der nyopererte og  pasienter med alvorlige diagnoser har førsteprioritet. Derfor må enkelte regne med noe ventetid.

Instituttet deler resepsjon og velutstyrt treningsareal med Måløy Treningssenter.  Vi behandler både individuelt og i grupper alt etter hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte pasient.

Hver fysioterapeut har eget kontor.

Kontaktinfo

Adresse:
Gate 1 nr 104, 6700 Måløy

Telefon:
57 85 19 50