Måløy Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om å bli Rent Senter.

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø.

Som en del av programmet, og for å bli sertifisert Rent Senter, skal treningssenteret implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere senterets antidopingregler ved innmelding.

Vi oppfordrer alle eksisterende medlemmer om å kontakte resepsjonen og signere senterets antidopingregler.

Alle våre kunder får nå tilgang til Andtidoping Norge sitt nye e-læringsprogram, som er spesielt tilpasset medlemmer på treningssentre.

Gå inn på www.rentsenter.no og bruke senterkode: QE35G